Bài 1 – Giới thiệu Khóa học

Sau khóa học, học viên có thể căn chỉnh máy đàn Piano theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bộ phận trong 3 hệ thống chính của máy đàn gồm hệ thống Action, hệ thống Pedal và hệ thống Damper được điều chỉnh về mức tối ưu. Học viên được hỗ trợ qua Email hoặc Zalo miễn phí. Học viên được bố trí đàn và trợ giảng để thực hành với giá ưu đãi. Học viên được mua công cụ, dụng cụ, máy móc phục vụ nghề nghiệp với giá ưu đãi. Học viên được giới thiệu công việc sau khi thành nghề.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑