XUYÊN VIỆT HÈ 2019 FULL

 “Có cái gì không?”:13 thành viên gồm: vợ chồng tôi, anh rể Dũng, anh rể Thành, chị Vân tôi, gia đình cháu Bốp và cháu Trang (con chị Vân) mỗi gia đình có 4 người: Bốp, Thủy, Tôm, Pi và Trang, Tùng Linh, Kem, Bo. Do điều kiện công việc nên Tùng Linh, Bo và... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑