“Cho tôi một vé đi tuổi thơ” !

Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Tôi thuộc thế hệ đầu của 7x và được sinh ra giữa Hà Nội của thời bao cấp trong một gia đình tiểu tư sản cũ đông con. Nhà tôi mặt trước nhìn ra cầu Chương Dương, mặt sau là ngõ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑