Phạt con

Anh biết không, cái hôm anh nghe tôi mà phạt con anh úp mặt vào tường. Tuyên bố là phạt 30 phút, mới chỉ 10 phút anh đã mềm lòng mà tha cho nó. Tôi hiểu anh thương nó lắm, anh không chịu được đau !Hôm nay tôi phạt con tôi, quỳ úp mặt vào... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑